KUMPPANIKSI AINUTLAATUISEEN HANKKEESEEN

TULE KUMPPANIKSI TOTEUTTAMAAN MAAILMANLAAJUISESTI AINUTLAATUISTA HANKETTA

Koy Masalan Niittylammen nykyinen omistaja Kari Savolainen etsii hankkeelle tai sen osalle ostajaa, kumppania, rahoittajaa tai rakentajaa kenen kanssa hanketta lähdetään edistämään. Toteutettava malli riippuu kumppanista/ostajasta.

Nyt käynnistetyn kumppanihaun tarkoituksena on selvittää markkinan kiinnostusta kohteeseen ja valita tapa miten hanketta lähdetään tulevaisuudessa kehittämään eteenpäin, sekä löytää hankkeelle parhaiten soveltuvat ja siitä kiinnostuneet kandidaatit tai omistajat.

Tarkoituksena on laatia esisopimus kumppanin kanssa Q3-4 2020. Asemakaavoitus voi valmistua vuoden 2020 lopussa tai 2021 alussa.

Konseptiyhtiö: Alueelle suunniteltu energiahuoltojärjestelmä, kustannustehokas rakentaminen, sekä muut kylän ominaispiirteet mahdollistavat sen monistamisen. Koy Masalan Niittylammen pohjalta on mahdollista perustaa konseptiyhtiö, joka kehittää vastaavia alueita eripuolille Suomea tai Eurooppaa. Hankkeella on vahva PR-arvo erityisesti kestävän ja ekologisen asumisen näkökulmasta. Aiheesta on kirjoitettu jo useamman kerran eri julkaisuissa, mm. Helsingin Sanomat.

Haemme Kirkkonummen Ekoälykylään kumppaneita monille eri osa-alueille:

 • toteutukseen
 • rahoitukseen
 • talojen tehdastuotantoon
 • tonttiosuuksien rahoitukseen ja vuokraukseen

Jos yrityksesi on kiinnostunut olemaan mukana rakentamassa maailman ensimmäistä hiilineutraalia kyläyhteisöä tutustu tällä tällä sivulla tarkemmin hankkeeseen ja ota yhteys:

 

Innodriver Oy

Kari Savolainen
040 044 0255
kari.savolainen@innodriver.fi

Sitowise Oy

Antti Kaplas
myyntijohtaja
040 572 7747
antti.kaplas@sitowise.com

Ekoälykylä pähkinänkuoressa

KOY Masalan Niittylampi

Faktat

 • Omistaa tilan BRATAÄNG, 257-431-1-28
 • Haettu asuinrakennusoikeus 38 000 (VE2) tai 25 000 kem2
 • Alueelle tulossa monipuolisesti erilaisia talotyyppejä ja kortteliratkaisuja. Rakentamisessa hyödynnetään  kustannustehokkaan moduulirakentamisen  potentiaali.
 • Kiinteistö 40,5 ha 1,5 km Masalan keskustasta
 • Asemakaavan oletettu voimaantulo 2020-2021
 • Kaavassa ei sitovaa tonttijakoa
 • Maankäyttömaksusta keskusteltu kunnan kanssa, infrarakentaminen mahdollista toteuttaa itse, infran  kustannusarvio laadittu
 • Keskustelut energiayhtiöiden kanssa käynnissä

Vetovoimatekijät

 • Työssä on haettu uudenlaista ajattelua liikkumisen ja liikenteen toteuttamiseen
 • Alue sijaitsee n. 2,5 km etäisyydeltä Masalan juna-asemasta. Ekoälykylään on suunniteltu omaa sähkökäyttöistä itseohjautuvaa bussiyhteyttä juna-asemalle, sekä yhteiskäyttöautoja.
 • Alueen energiahuolto on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi energiayhtiön toimesta niin, että tästä ei koidu maanomistajalle normaaliin rakentamiseen verrattuna poikkeavia kustannuksia. Keskustelut
 • energiayhtiöiden kanssa on käynnissä. TEM on alustavasti indikoinut 25-30 %:n tukea energiajärjestelmän investointiin.
 • Lähes hiilineutraali energiajärjestelmä ja pieni rakentamisen hiilijalanjälki

KORTTELIT

Ekoälykylän toteutuksessa pääpainopiste on ekologisesti vastuullisessa ja hiilitasapainoisessa rakentamisessa yhdessä kestävän energiantuotantojärjestelmän kanssa.

Alueesta tavoitellaan viihtyisää, yhteisöllisyyteen kannustavaa ja kohtuuhintaisen asumisen mahdollistavaa naapurustoa.

 

Palvelurakennusten korttelialue (P)

Kortteli suunnitellaan ekologisen ja yhteisöllisen asuinalueen keskuskorttelina.  Palvelurakennukset mahdollistavat sekä kyläläisten itse tuottamien että yrittäjien asukkaille tuottamien palveluiden tarjoamisen. Keskuskortteli tarjoaa työskentely- ja vapaa-ajanmahdollisuuksia: erilaisia työtiloja, verstaita ja etätyöpisteitä. Korttelissa voivat toimia mm. päiväkoti ja kylätalo lähipalveluineen.

Asuinpientalojen korttelialue (AP)

Kortteleissa on mahdollista toteuttaa joustavasti erilaisia asuntotyyppejä sekä ekologisen koerakentamisen kohteita. Alueelle voidaan rakentaa yhtiömuotoisia rivitaloja, paritaloja, kytkettyjä ja/tai erillisiä pientaloja.

Kylän keskusalueen kortteleissa enintään 20 % saa käyttää palvelutiloja, toimistotiloja ja ympäristöhäiriötä tuottamatonta pienteollisuutta varten. Tavoitteena on mahdollistaa asukkaille asunnon yhteyteen monipuolisia työskentelytiloja pienimuotoista yritystoimintaa varten.

Asuintalojen korttelialue (A)

Asuinrakennusten kortteleissa mahdollistetaan monipuolinen ja -muotoinen asuminen sekä ekologinen koerakentaminen. Asuinpientalojen lisäksi korttelialueelle on mahdollista rakentaa pienkerrostaloja.

Korttelin kerrosalasta enintään 20 % saa käyttää palvelutiloja, toimistotiloja ja ympäristöhäiriötä tuottamatonta pienteollisuutta varten. Tavoitteena on mahdollistaa asukkaille asunnon yhteyteen monipuolisia työskentelytiloja pienimuotoista yritystoimintaa varten.

Asuinpientalojen ja -talojen korttelialueilla voidaan lisäksi sallitun kerrosalan puitteessa rakentaa yhteistiloja alueen asukkaille sosiaalisia ja vapaa-ajan palveluja varten enintään 100 k-m2.

Saavutettavuus

Ihanteellinen sijainti ekoälykylälle Masalan keskustan tuntumassa – osana yleiskaavassa suunniteltua rakennetta

 

Liikkuminen

Joukkoliikenneyhteys Masalan keskustaan.

Ilmastovaikutusten raportointi

Masalan Ekoälykylän kasvihuonepäästöjen ja ilmastovaikutusten arviointi

Kuvassa on esitetty Masalan ekoälykylän rakentamisvaihtoehdon VE2 kokonaispäästöjen vertailu referenssiskenaarioon nykyhetkenä ja vuonna 2040.

Palvelukeskeinen yhteisö

Nykyisen raideverkon ja digitaalisten palvelujen mahdollistama kestävä yhteisö

Konsepti

Ekoälykylän konsepti

Ekologisesti kestävä, yhteisöllisyyttä tukeva asuinalue.

Energiantuotanto

Kylän käyttämä energia tuotetaan lähes kokonaan kiinteistön alueella hyödyntäen useita uusiutuvan energian muotoja. Rakennettava energiajärjestelmä on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas järjestelmä, jonka CO2-päästöt ovat 0.

Älykäs automaatiojärjestelmä optimoi energiankäytön ja tuo resurssiviisaan järjestelmän mobiilisovelluksen avulla kyläläisten käyttöön ja näkyville.

Liikkumisen konsepti

Mustikkarinteen ekoälykylä sijaitsee Masalan länsipuolella Kirkkonummen kunnassa. Alueen etäisyys Masalan keskustaan on noin 2,0 km. Keskustan läheisyydessä sijaitseva juna-asema on osa rantarataa ja tarjoaa suoran yhteyden Helsingin keskustaan.

Ekoälykylässä oman auton omistaminen ei ole välttämättömyys.

Alueen asukkailla on käytössä lukuisia eri liikkumisen vaihtoehtoja. Niistä yksi on paikallinen joukkoliikennelinja, joka varmistaa tiiviin ja toimivan yhteyden pääkaupunkiseudulle.

Älykäs asuminen

Ekoälykylä on noin 1000 asukkaan koti. Rakentamisen ja asumisen lähtökohtana on resurssiviisaus ja yhteisöllisyyden tukeminen.

Asuinrakennukset ovat kytketty koko ekoälykylän kattavaan energiantuotannon automaatiojörjestelmään.

Alueen arkkitehtuuri luo osaltaan kylän identiteettiä laadukkailla ja kestävillä ratkaisuillaan. Ekoälykylän asuntovaihtoehtokattauksesta löytyy yhtiömuotoisia erillistaloja, kytkettyjä pientaloja, rivitaloja kuin muutamia pienkerrostaloasuntoja.’

 

Yhteisöllisyyttä synnyttävä teknologia

Omien tietojen, taitojen ja ajan jakaminen on helppoa yhteisen Naapuriapu- alustan kautta. Alusta luo syitä kohtaamisille ja tukee yhteisön syntymistä.

Energiantuotannossa automaatiojärjestelmä yhdistää niin energiantuotantojärjestelmän yhteisötason optimoinnin, käyttäjäkohtaisen hallinnan kuin yhteisten resurssien älykkään käytön. Yhteiset palvelut, tilat ja kulkuneuvot ovat helposti varattavissa ja käyttöönotettavissa mobiilisovelluksen kautta.

 

Kohtaamispaikat

Kylässä on lukuisia mahdollisuuksia luonnollisilla kohtaamisille ja aktiiviselle elämälle. Tärkeimpänä kyläläisten yhteisenä tilana on kylän keskusaukiota (piazzaa) reunustava kylätalo, joka tarjoaa alustan monenlaiselle tekemiselle ja tapahtumalle.

Talon toiminnot määräytyvät syntyvän kyläyhteisön tarpeista ja toiveista. Vaikka rakennus syntyy maaomistajan lahjoitusvaroin,  omistaa sen ekoälykylän yhteisö.

 

Investointi

Investoinnin näkökulmia

Mustikkarinteessä teknologia valjastetaan luonnon ja ihmisen hyväksi.

Ekoälykylä vastaa nykypäivän vastuullisuus-megatrendiin asumisen ja liikkumisen muodossa ennennäkemättömällä tavalla.

Asemakaavaa laadittaessa alueen rakentaminen on suunniteltu kustannustehokkaaksi ja investoinnin riskit pyritty minimoimaan.

Pientalojen tehdastuotanto, moduulirakentaminen, luhtitalorakentaminen.

Energiahuoltojärjestelmä todettu kannattavaksi infrainvestoinniksi, asukkaat maksavat kohtuullista hintaa sähköstä ja lämmityksestä

Voidaan toteuttaa energiayhtiön investointina.

Granlundin tekemät energiajärjestelmän kannattavuuslaskelmat osoittavat erittäin hyvää kannattavuutta.

Kunnan kanssa neuvoteltu maankäyttömaksusta.

Jos infrainvestoinnin tekee itse, jää maksettavaksi muodollinen osuus, jolla katetaan kasvavia palveluiden tarpeita kunnassa.

Infran rakentamisesta saatu alustava tarjous, joka mahdollistaa hankkeen eteenpäin viemisen nopealla aikataululla.

Alueen maaperä hyvä ja normaali rakentamiseen, Alustava pohjatutkimus – Uudenmaan Pohjatutkimus Oy 12/2018

Perustamistapa.

Maa-ainesten käyttö omalla alueella optimoitu.  PIMA-tutkittu, ei pilaantuneita maa-aineksia.

Suuri PR-arvo jopa kansainvälisesti.

Hankkeen päälle mahdollista perustaa kehitysyhtiö, joka voisi kehittää ko. alueita tulevaisuudessa.

Tutustu Ekoälykylän kumppaneille suunnattuun konseptiesitys PowerPointiin