Ekologisen asumisen ja liikkumisen seminaari

20.8.2018 järjestetyssä seminaarissa kerrottiin kuinka Kirkkonummen Masalassa
tehdään ekologisen rakentamisen tulevaisuudesta todellisuutta.

HIILINEUTRAALI 1000 ASUKKAAN KYLÄ

Kirkkonummen Masalaan on suunnitteilla ekologisen asumisen ja elämisen suunnannäyttäjä. Masalan Ekoälykylästä tulee noin 1000 asukkaan lähes energiaomavarainen, luonnonläheinen kyläyhteisö.

Mielestämme asuntoja pystytään tuottamaan merkittävästi nykyistä edullisemmin laadusta ja ympäristöarvoista tinkimättä. Asemakaavan laatiminen aloitetaan syksyllä 2018. Kaavan edellyttämät luonto- yms. selvitykset ovat pääosin tehty kaavatyön pohjaksi. Tavoitteemme on, että alueen ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan uuteen, ekologiseen kotiinsa muutaman vuoden kuluttua.

Ekoälykylän suunnittelua ohjaa ekologisuus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Maalämpö, biokaasu ja aurinkoenergia huolehtivat yhdessä alueen energiatuotannosta.


EKOÄLYKYLÄ ON HIILIINEUTRAALI ASUINALUE

Energiateknisesti Ekoälykylä ei ole mikä tahansa kylä. Kylästä tulee maailman ensimmäinen CO2-neutraali asuinalue. Alue tuottaa energiansa ympäristöä säästäen ja uusimpia teknologioita hyödyntäen.


HALUAMME ANTAA LUONNOLLE MAHDOLLISUUDEN IHMISTÄ JA TALOUTTA UNOHTAMATTA

Tavoitteenamme on maailmanennätyksellisen pieni hiilijalanjälki – puhdas nolla – elämisen mukavuudesta tinkimättä. Masalan Ekoälykylä on vanhan ajan kyläyhteisö nykyajan teknologiaratkaisujen mahdollistamana.


Yhdessä teemme historiaa Masalan Ekoälykylän rakentamisessa.

Seminaarin puhujat

Tutustu seminaarin aineistoihin.

Seminaarin järjestivät

 • Kirkkonummen Masalan Ekoälykylän takana on innovaattori Kari Savolainen.
  Kari Savolainen on visioinut Ekoälykylän ennakkoluulottomasti hyödyntäen olemassa olevia teknologioita.
  Tuloksena on maailmanlaajuisestikin katsottuna ainutlaatuinen hanke, ei yksittäistä taloa,
  vaan kokonainen kylä liikenneratkaisuineen, kylätaloineen ja puistoineen – Ekoälykylä.

 • Arkkitehti SAFA Patrick Eriksson / Eriksson Arkkitehdit Oy toimii Ekokylän kaavakonsulttina. Eriksson kuuluu maamme johtaviin maankäytön suunnittelijoihin ja kaavoittajiin

 • Granlund on kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijakonserni, jonka tärkein tavoite on parantaa kiinteistöjen toimivuutta, älykkyyttä
  ja samalla ihmisten hyvinvointia rakennetussa ympäristössä.

 • Lundén Architecture Company suunnittelee ja luo tulevaisuuden rakennettuja ympäristöjä.
  Kirkkonummen Masalan Ekoälykylä -projektissa Lundénin arkkitehtien vastuulla on kylän arkkitehtuurisuunnittelu

 • Ramboll tarjoaa infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Ramboll vastaa Ekoälykylän liikkumisen ratkaisujen asiantuntijapalveluista.

 • HINKU-hanke kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat,
  ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.
  HINKU jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä
  sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.

 • Lappeenrannan teknillisen yliopiston Green Campuksen ajattelu- ja toimintamalli ilmentää yliopiston vihreitä arvoja
  ja vahvaa energiaosaamista luoden kestäviä ratkaisuja globaaleihin haasteisiin.
  Green Campuksella rakennamme maailmasta sellaista kuin sen mielestämme pitäisi olla.

 • Seminaarin tukijana toimii Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry.
  STEK ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka edistää sähkön käytön turvallisuutta ja luotettavuutta, sähköisiä energiatehokkuusratkaisuja
  sekä älykästä sähkön käyttöä keräämällä, tuottamalla ja jakamalla tietoa.

Ekoälykylän tavoitteena on maailmanennätyksellisen pieni hiilijalanjälki – puhdas nolla – elämisen mukavuudesta tinkimättä. Masalan Ekoälykylä on vanhan ajan kyläyhteisö nykyajan teknologiaratkaisujen mahdollistamana.

Ota yhteyttä

Pyydä lisätietoja Masalan Ekoälykylästä oheisella lomakkeella tai ota yhteyttä:
Kari Savolainen
040 044 0255
kari.savolainen (@) innodriver.fi

Yhteys